Ordbog

Her kan du læse et håndpluk af fagtermer og blive klogere på bogføring

BOGFØRE VB.

 • føre ind i et regnskab som fx indtægt el. udgift
 •  synonym føre til bogs

Bogføring sb. fk.

 • registrering i et regnskab af en virksomheds indtægter og udgifter
 •  synonym regnskabsføring jævnfør bogholderi

Bogholder sb. fk.

 • person der fører regnskab for en virksomhed
 • Bog-holder, enperson, der fører regnskab for en anden

Bogholderi sb. itk.

 • det at føre regnskab for en virksomhed; jævnfør bogføring
 • en virksomheds regnskab
 • den afdeling el. det kontor i en virksomhed hvor dens regnskab føres
 • dobbelt bogholderi: bogholderi efter det princip at enhver transaktion bogføres to gange: både på debet- og på kreditsiden

Debet sb. fk.

 • den side af en regnskabskonto hvor man posterer udgifter på en og indtægter på en anden; jævnfør debetside
 • antonym kredit
 • debet: gæld, skyld; restance

Debitere vb.

 • indføre et beløb på debetsiden af en konto
 • antonym kreditere

Digitalisering sb. fk.

 • omsætning af fx data, lyd el. billeder til digital form
 • udbredelse af elektroniske medier og computerbaserede forretningsgange
Effektivisere vb.
 • gøre (mere) effektiv • især mht. organisering af arbejdsrutiner; jævnfør rationalisere

Frederik Sandgrav m.

 • direktør og indehaver af Sandgrav Solutions
 • far til fire
 • er halv norsk
 • elsker matematik og har yndlingsfarven brun

Kredit sb. fk.

 • (økon.) den side af en regnskabskonto hvor man posterer indtægter på en og udgifter på en anden; jævnfør kreditside
 • antonym debet

Kreditere vb.

 • (økon.) indføre et beløb på kreditsiden af en konto
 • antonym debitere

Moms sb. fk.

 • afgift der på ethvert trin af en vares vej fra producent til forbruger betales til staten som en procentsats af den værdi som varen forøges med ved passage af det pågældende trin
 • synonym merværdiafgift
Optimere vb
 • udvikle, gøre så god som muligt
 • gøre optimal; få til at fungere el. forløbe bedst muligt

Reducere vb.

 • reducere: formindskeindskrænkebegrænsedecimerenedkogekoge indsammentrængekoncentreremindskeforkortenedbringedæmpenedskærenedskrivenedsætteforklejneforringedegraderesimplificereforenkle

Regnskab sb. itk.

 • opgørelse over indtægter og udgifter der viser resultatet i en bestemt periode for en økonomisk aktivitet, fx et firmas el. en forretnings drift el. et bestemt projekt; jævnfør balance
 • bogføring og udarbejdelse af sådanne opstillinger
 • synonym bogholderi

Sandgrav Solutions 

 • Proprium sammensat af Sandgrav og Solutions; af navnet Frederik Sandgrav; oversat til dansk: Frederik Sandgrav skræddersyr løsninger til din virksomhed
 • Virksomhed med speciale i bogføring og digitalisering af bogholderier
 • hvornår? Når du vil spare tid og penge
Tidsbesparende adj.
 • som (medvirker til at man) sparer tid

Årsregnskab sb. itk.

 • regnskab som udarbejdes en gang om året, og som redegør for en virksomheds el. en forenings drift, status m.m.; jævnfør regnskabsår