Hjælp til momsindberetning

Tina - bogholder ved Sandgrav Solutions

Hvad gør jeg med momsindberetning?

Moms er desværre noget som de færreste virksomheder kan slippe uden om. Overstiger din omsætning 50.000 om året skal du momsregistreres. Det kan du læse mere om her. Det er vigtigt at tidsfristerne overholdes så du undgår bøder og gebyrer fra SKAT. Har du ikke lyst til at gøre det selv har vi over 20 års erfaring og vi har dygtige medarbejdere der står klar til at hjælp dig.

Hvornår skal der betales moms?

Moms skal til en start afregnes hvert kvartal. Du kan læse mere om fristerne her. Hvis ikke din moms er specielt høj kan du ende med at betale moms hvert ½ år istedet for. Men uanset skal du i dit selskabs første år afregne moms kvartalsvis.

Hvor meget moms kan jeg trække fra?

Hvad du kan trække fra i moms kan godt være en smule kompliceret. For det første skal du kunne fradrage udgiften i dit selskab rent skattemæssigt. Det kan du når Men som udgangspunktet er at

Udgiften skal medgå til at erhverve, sikre og vedligeholde in dkomsten, herunder ordinære
afskrivninger (statsskattelovens§ 6)
Jeg vil anbefale dig at bruge lidt tid sammen med os for at finde ud af præcis hvad der kan fradrages. Du kan også bruge 50 DKK på at købe denne udmærkede bog af John Hannover: https://www.saxo.com/dk/fradrag-2019_john-hannover_paperback_9788740971071
Den giver et godt indblik i mulighederne

Hvor finder jeg mit momsnummer?

Dit momsnummer kan du finde ved at søge på CVR.DK på dit firmanavn. Det er også et godt sted at søge i forhold til de virksomheder du handler med for at være sikker på at de er momsregistrerede.

Hvordan afstemmer jeg moms?

Afstemning af moms kan være lidt besværligt. Dog kan der være hjælp at hente hos de fleste økonomisystemer. En momsafstemning er en øvelse hvor du prøver at regne dig frem til hvor meget moms du skal betale baseret på de indtægter og udgifter du har haft. Passer din manuelle beregning ikke med det der står i dit økonomisystem kan det være et tegn på at noget er bogført forkert.

Vores dygtige momseksperter står klar til at hjælpe dig hvis du har brug for det.